Инженеринг

Внедрени системи, разработени от ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ.

КОЛОР ЧАРТ България

*НОВ* CNC РУТЕР ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО ВЪРХУ КАТАЛОЗИ и МАШИНА ЗА КИЧУРИ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ внедри управляваща система за пречиствателната станция за отпадни води в гр. Търговище.

ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОДИТЕ НА ЕЛЕКТРОДЪГОВА ПЕЩ

ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВО ВЕЛПАПЕ

КОЛОР ЧАРТ България

CNC РУТЕР ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО ВЪРХУ КАТАЛОЗИ и МАШИНА ЗА КИЧУРИ