Вие сте тук:НачалоИнженеринг

Инженеринг

Внедрени системи, разработени от ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ внедри управляваща система за пречиствателната станция за отпадни води в гр. Търговище.

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ гр.ТЪРГОВИЩЕ)

  Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище

Проектът е част от Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 10 000 жители и Директива 91/271/ЕС за пречистването на градските отпадъчни води. Финансирането е осигурено от ЕС по Програма ИСПА - 75% и Република България - 25%. Възложител е Министерството на околното среда и водите.

Прочети още: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

 • СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОДИТЕ НА ЕЛЕКТРОДЪГОВА ПЕЩ

  Система за автоматично управление движението на електродите на електродъгова пещ :: “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004” АД гр.Карлово Система за автоматично управление движението на електродите на електродъгова пещ :: Табло за управление
Прочети още: ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВО ВЕЛПАПЕ

  Система за управление на технологична линия за производство на пластмасово велпапе :: ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Система за управление на технологична линия за производство на пластмасово велпапе :: Табло за управление Управляваща система :: SCADA Система
Прочети още: ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

КОЛОР ЧАРТ България

CNC Рутер за нанасяне на лепило върху каталози CNC Рутер за нанасяне на лепило върху каталози CNC Рутер за нанасяне на лепило върху каталози
 • 1. CNC РУТЕР ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО ВЪРХУ КАТАЛОЗИ

  • 1.1. Работни ходове 1500х800мм
  • 1.2. Материал – алуминиеви профили Rexroth
  • 1.3. Управление
   • 1.3.1. Програмируем контролер MC6A (Изоматик Комплект)
   • 1.3.2. АС – сервозадвижвания ELAS (Електроинвент)
   • 1.3.3. Сензорен дисплей - 7”
Прочети още: КОЛОР ЧАРТ България

СТАРХО CO ЕООД, гр. Пловдив

Система за контрол на измервателните уреди
 • СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ УРЕДИ

Система за контрол на измервателните уреди


Страница 1 от 6

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД