Инженеринг

Индустриална автоматизация. Системи и машини проектирани или модернизирани  от ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ.

Пемифлекс

Машина за залепяне на полиетиленови чували (arvor)

Механика 90

Машина за залепяне на полиетиленови чували (darka)

КОЛОР ЧАРТ България

*НОВ* CNC РУТЕР ЗА НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛО ВЪРХУ КАТАЛОЗИ и МАШИНА ЗА КИЧУРИ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ внедри управляваща система за пречиствателната станция за отпадни води в гр. Търговище.

ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОДИТЕ НА ЕЛЕКТРОДЪГОВА ПЕЩ