Вие сте тук:НачалоПродуктиЕлектронни релета (SSR)Променливотокови двойни полупроводникови релета SSR2X10Y

Променливотокови двойни полупроводникови релета SSR2X10Y

Променливотокови  двойни  полупроводникови релета SSR2N10A

Предназначение

Полупроводниковотo реле SSR2X10Y, YN представлява електронен силов промеливо токов ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 2x2,2 kW), захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

Ключът е двоен, с галванично разделяне между силовите и управляващите вериги, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

Действието на двата канала при моделите SSR2X10C, CN е независимо един от друг, т.е. релето може да се използва като два независими ключа. При моделите SSR2X10A, AN включването на единия канал забранява включването на другия, което ги прави подходящи за управлението на еднофазни реверсивни асинхронни двигатели.

Включването на товара за моделите SSR2X10A, C става при преминаване през нулата на мрежовото напрежение (Zero Crossing), т. е. намалени са до минимум възможностите за създаване на електрически смущения в мрежата и електромагнитни излъчвания в околното пространство. При моделите SSR2X10AN, CN функцията Zero Crossing е изключена, което ги прави подходящи за фазово управление.

SSR2X10Y, YN могат да се използват съвместно с подходящи регулатори за прецизно управление на електрически товари.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

Ако ел. товари са много големи, има възможност за използването на SSRXX за управление на мощни тиристори и триаци.

На лицевата страна има светодиодни индикации за подадени управляващи напрежения към електронния ключ.

Полупроводниковото реле SSR2X10Y, YN е залято със специален компаунд, който го защитава от атмосферни въздействия.

Ключът е еднофазен, с галванично разделяне между силовата и управляващата верига, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

Променливотокови двойни полупроводникови релета SSR2N10A. Паспорт

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД