Променливотокови двойни полупроводникови релета SSR2X10Y

Предназначение

Полупроводниковотo реле SSR2X10Y, YN представлява електронен силов промеливо токов ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 2x2,2 kW), захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

SSR2N10A Паспорт 

Ключът е двоен, с галванично разделяне между силовите и управляващите вериги, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

Действието на двата канала при моделите SSR2X10C, CN е независимо един от друг, т.е. релето може да се използва като два независими ключа. При моделите SSR2X10A, AN включването на единия канал забранява включването на другия, което ги прави подходящи за управлението на еднофазни реверсивни асинхронни двигатели.

Включването на товара за моделите SSR2X10A, C става при преминаване през нулата на мрежовото напрежение (Zero Crossing), т. е. намалени са до минимум възможностите за създаване на електрически смущения в мрежата и електромагнитни излъчвания в околното пространство. При моделите SSR2X10AN, CN функцията Zero Crossing е изключена, което ги прави подходящи за фазово управление.

SSR2X10Y, YN могат да се използват съвместно с подходящи регулатори за прецизно управление на електрически товари.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

Ако ел. товари са много големи, има възможност за използването на SSRXX за управление на мощни тиристори и триаци.

На лицевата страна има светодиодни индикации за подадени управляващи напрежения към електронния ключ.

Полупроводниковото реле SSR2X10Y, YN е залято със специален компаунд, който го защитава от атмосферни въздействия.

Ключът е еднофазен, с галванично разделяне между силовата и управляващата верига, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

 

Вижте още продукти …