Програмируем контролер MC1

Програмируем контролер MC1. Паспорт 

 

Предназначение

Програмируемият контролер с модулна архитектура MC1 е микропроцесорно устройство, предназначено за управление на агрегатни машини, складови механизми, технологични процеси и др.

MC1 e програмируемо устройство, реализирано на базата на 16-разряден микроконтролер и е изградено на модулно-компактен принцип. MC1 притежава мощен програмен потенциал, с възможност за създаване и съхранение на потребителски програми. Освен стандартните функции MC1 има богат набор от специализирани функции за работа с регулатори (8 броя вградени ПИД регулатори), сервоуправления, стъпкови двигатели и др.

MC1 притежава притежава набор от допълнителни периферни модули, което го прави гъвкав при решаването на разнообразни приложения. Максималният брой на входно-изходните сигнали, които могат да се свържат към MC1 е 39 бр.

MC1 има достатъчно развити мрежови функции, което му позволява да работи както самостоятелно така и в състава на сложни йерархични системи за управление. Наличието на универсален и сравнително лесен за усвояване език за създаване на потребителски програми прави MC1 гъвкаво и мощно средство за приложения с голям обхват.

mc1a.jpg mc1l.jpg