Модул преобразувател честота-напрежение TACHO 2

Предназначение

Модулът TACHO 2 служи за линейно преобразуване на сигнали с честота от 0 до 1 kHz в сигнали с напрежение от 0 до 10V.

Модулът съдържа 2 (два) независими канала. Входните сигнали са с нива 0 и 24V, което дава възможност за директно свързване към транзисторни изходи на контролери или други устройства без допълнителни междинни елементи.

Модулът може да се използва за управление на устройства изискващи аналогови входни сигнали като честотни инвертори, пропорционални електромагнитни вентили и др.

Използването на честота като входен параметър позволява преодоляване на големи разстояния и значителна шумоустойчивост.

Възможността обикновенни транзисторни изходи да се използват като генератори на входни сигнали за TACHO 2, позволява реализирането на голям брой с ниска стойност аналогови канали, без да се използват скъпи цифрово аналогови преобразуватели (DAC).

Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модул TACHO 2. Паспорт 

Вижте още продукти …