SSRxACM.jpg

Променливотокови еднофазни полупроводникови релета с монитор на токa SSRxACM

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR10/20/40 представлява електронен силов промеливо токов ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 2,2/4,4/8,8 kW), захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

Ако ел. товари са много големи, има възможност за използването на SSRXX за управление на мощни тиристори и триаци. Така могат да се управляват безконтактно и галванично разделено например големи пещи или други мощни консуматори.

На лицевата страна има светодиодна индикация за подадено управляващо напрежение към електронния ключ.

Полупроводниковото реле SSRXX е залято със специален компаунд, който го защитава от атмосферни въздействия.

Вижте още продукти …