Постояннотокови полупроводникови релета SSR25D48

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR25D48 е електронен силов постояннотоков ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 25А), захранвани от постоянно напрежение 2...48Vdc.

SSR25D48 Паспорт 

Комутиращият елемент е MOSFET . Управляващата и силовата вериги са оптронно разделени.

SSR25D48 могат да се използват съвместно с подходящи регулатори за прецизно управление на електрически товари.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

На лицевата страна има светодиод,  който индицира за подадено управляващо напрежение.

Полупроводниковото реле SSR25D48 е залято със специален компаунд, който го защитава от атмосферни въздействия.

 

Вижте още продукти …