ЕЛЕКТРОННИ РЕЛЕТА (SSR)

Променливотокови еднофазни полупроводникови релета с монитор на токa SSRxACM

SSRxACM.jpg

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR10/20/40 представлява електронен силов промеливо токов ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 2,2/4,4/8,8 kW), захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

Ако ел. товари са много големи, има възможност за използването на SSRXX за управление на мощни тиристори и триаци. Така могат да се управляват безконтактно и галванично разделено например големи пещи или други мощни консуматори.

На лицевата страна има светодиодна индикация за подадено управляващо напрежение към електронния ключ.

Полупроводниковото реле SSRXX е залято със специален компаунд, който го защитава от атмосферни въздействия.

Радиатори за електрониката с профил 500-2182

Radiators.jpg

Предназначение

В началото на 1999 г. Изоматик Комплект ООД проектира алуминиев профил за изработване на радиатори, необходими за нормалната работа на полупроводникови релета SSR и с възможности за използване и за други цели в електрониката.

С наше финансиране беше изработена инструментална екипировка в Алумина Шумен (сега Алкомет). Оттогава този профил се използва масово за радиатори за SSR.

Постояннотокови полупроводникови релета SSR10D

SSR10D.jpg

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR10D500 е електронен постояннотоков ключ, предназначен да комутира мощни електрически товари (до 10А), захранвани от постоянно напрежение в границите от 10 до 500Vdc.

SSR10D Паспорт 

Променливотокови релетата са с фазово регулиране SSRXXP

SSRXXP.jpg

Предназначение

Полупроводниковите релета SSRXXP са електронни променливотокови ключове, предназначени да комутират мощни електрически товари с фазово регулиране на напрежението върху товара посредством променлив резистор (потенциометър).

SSRXXP Паспорт 

Постояннотокови полупроводникови релета SSR25D

ssr25d.jpg

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR25D е електронен силов постояннотоков ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 25А), захранвани от постоянно напрежение 24/36/48Vdc.

SSR25D Паспорт 

Променливотокови еднофазни полупроводникови релета SSRXXAB

ssr40a.jpg

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR10/20/40 представлява електронен силов промеливо токов ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 2,2/4,4/8,8 kW), захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

 

SSRXXAB Паспорт 

Променливотокови двойни полупроводникови релета SSR2X10Y

ssr2n10a.jpg

Предназначение

Полупроводниковотo реле SSR2X10Y, YN представлява електронен силов промеливо токов ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 2x2,2 kW), захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

SSR2N10A Паспорт