Пасивен галваничен разделител (Loop Powered Isolator) PGR3-1

Предназначение

Пасивният галваничен разделител PGR3-1 е устройство, което разделя електрически аналогов постояннотоков сигнал 0(4)-20мА от трансмитери или други източници (DAC с токов изход 0(4)-20мА). Не се нуждае от външно захранване (енергията за преобразуването се получава от енергията на входния сигнал). Не отделя топлина. Използва се в случаите, когато консуматорите на токовия сигнал се влияят помежду си или за предпазване на входните вериги на контролери.

Технически данни

 • варианта на изпълнение: един канал (единичен разделител) - PGR3.1;
 • предавателно отношение: 0(4)÷20 / 0(4)÷20 мА;
 • без външно захранване (пасивен, Loop Powered Isolator);
 • точност на предаване в обхвата 0÷20 / 0÷20 мА: < 0,1% от пълната скала;
 • толеранс на товара, при който се запазва точността на предаване - 10 1000 Ω;
 • граничен максимален товар - 1300 Ω;
 • граничен минимален товар - 0 Ω;
 • максимален първичен ток - 50 мА;
 • максимален вторичен ток - 50 мА;
 • ограничение на входното напрежение - 33V
 • пад на напрежение във входната верига при ток 20mA - 2,5V
 • работна околна температура - -25 ÷ +70 оС;
 • тестово напрежение между първичната и вторичната верига - 500Vac;
 • начин на монтаж - механизъм за закрепване към еврошина S35.

 

Пасивен галваничен разделител (Loop Powered Isolator) PGR3-1. Паспорт 

Вижте още продукти …