Модул транзисторни изходи FET4B

Предназначение

Модулът FET4B съдържа 2 транзисторни постояннотокови ключа тип NPN (общ плюс за товара) и 2 транзисторни постояннотокови ключа тип PNP (общ минус за товара). Четирите ключа имат общо захранване. Предназначени са да комутират мощни електрически товари, захранвани от постоянно напрежение в границите от 18Vdc до 36Vdc.

Комбинацията от два ключа тип NPN и два ключа тип PNP дава възможност както за стандартно използване, така и за реверсиране на постояннотокови двигатели с посочените параметри. Комутиращият елемент е OMNIFET транзистор 10A/70V. По заявка модулът може да се комплектова с OMNIFET транзистори 35A/70V, при което пиковият допустим ток на всеки ключ може да достигне 25А. Всички ключове са с галванично разделяне между силовите и управляващите вериги, което дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори. Изходните транзистори имат вградени токова, термична и пренапрженова защити.

Токовата защита се задейства при надвишаване на определена стойност на товарния ток (Ilim), при което транзисторът преминава в импулсен режим, ограничавайки средния ток през товара. Термичната защита изключва ключа при надвишаване температурата на транзистора над определена стойност, а след спадането на температурата ключът отново се включва. Пиковите пренапрежения при комутиране на индуктивни товари се ограничават до определена стойност (Vclamp) от пренапреженовата защита. Управляващите входове са универсални или всичките тип NPN или всичките тип PNP, т.е. имат един общ извод.

На лицевата страна има светодиодна индикация за състоянието (вкл/изкл) на всеки ключ и за наличие на силово общо захранване. Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модул FET4B. Паспорт 

Вижте още продукти …