ВХОДНИ МОДУЛИ ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ

8-канален модул MUXAN8TC

MUXAN8TC.jpg

Предназначение

Модулът MUXAN8TC представлява 8-канален модул за измерване на температура с термодвойки и MODBUS комуникация.

8-канален модул MUXAN8RTD

MUXAN8RTD.jpg

Предназначение

Модулът MUXAN8RTD представлява 8-канален модул за измерване на температура с терморезистивни датчици и MODBUS комуникация.

Преобразувател на сигнали ENCT2

enct2.jpg

Предназначение

Преобразувателят на сигнали ENCT2 е предназначен за съвместно използване с фоторастерови преобразуватели, захранвани с напрежение 5Vdc и изходни сигнали A, A, B, B, C и C.

Модул цифрови входове 4DI220Vac

4DI220Vac.jpg

Предназначение

Модулът 4DI220Vac служи за преобразуване на променливотокови сигнали в обхвата до 250Vac в постоянно токови цифрови сигнали с нива до 36Vdc. Модулът съдържа 4 (четири) независими канала. Всички канали са с галванично разделяне между входната и изходната част, което дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без допълнителни междинни елементи.

Модул аналогов мултиплексор MUXAN16

muxan16.jpg

Предназначение

Модулът MUXAN16 представлява 16-канален аналогов мултиплексор към един/два изхода. Модулът се управлява с постоянно напрежение от външен източник, което го прави подходящ за съвместно използване с програмируеми контролери или други управляващи устройства. Използването на MUXAN16 може да намали значително обема и цената на инсталираното управляващо оборудване при обекти с голям брой аналогови сигнали.