Вие сте тук:НачалоИнженерингПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВО ВЕЛПАПЕ

  Система за управление на технологична линия за производство на пластмасово велпапе :: ПИРИНПЛАСТ АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Система за управление на технологична линия за производство на пластмасово велпапе :: Табло за управление Управляваща система :: SCADA Система
УПРАВЛЯВАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ:
 • Постояннотокови задвижвания - 7 броя
 • Мощност на главното задвижване 150кW
 • Асинхронни задвижвания - 4 броя
 • Термо зони - 24 броя
 • Гилотина
СЪСТАВ НА УПРАВЛЯВАЩАТА СИСТЕМА
 • SCADA Система - ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ
 • Управляващ контролер МС6А - ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ
 • Периферни модули - ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ
 • Постояннотокови задвижвания - SIEMENS
Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД