Променливотокови еднофазни полупроводникови релета SSRXXAB

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR10/20/40 представлява електронен силов промеливо токов ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 2,2/4,4/8,8 kW), захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

 

SSRXXAB Паспорт 

Ключът е еднофазен, с галванично разделяне между силовата и управляващата верига, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

Включването на товара за моделите SSRXXA,B става при преминаване през нулата на мрежовото напрежение (Zero Crossing), т. е. намалени са до минимум възможностите за създаване на електри- чески смущения в мрежата и електромагнитни излъчвания в околното пространство. При моделите SSRXXAN,BN функцията Zero Crossing е изключена, което ги прави подходящи за фазово управление.

SSRXX могат да се използват съвместно с подходящи регулатори за прецизно управление на електрически товари.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения за моделите SSRXXA/AN дава възможност за директно свръзване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори. Моделите SSRXXB,BN, които се управляват с променливи напрежения, ги прави подходящи за директна подмяна на контактори, управлявани с напрежения 220 VAC.

Ако ел. товари са много големи, има възможност за използването на SSRXX за управление на мощни тиристори и триаци. Така могат да се управляват безконтактно и галванично разделено например големи пещи или други мощни консуматори.

На лицевата страна има светодиодна индикация за подадено управляващо напрежение към електронния ключ.

Полупроводниковото реле SSRXX е залято със специален компаунд, който го защитава от атмосферни въздействия.

Вижте още продукти …