Модул цифрови входове 4DI220Vac

Предназначение

Модулът 4DI220Vac служи за преобразуване на променливотокови сигнали в обхвата до 250Vac в постоянно токови цифрови сигнали с нива до 36Vdc. Модулът съдържа 4 (четири) независими канала. Всички канали са с галванично разделяне между входната и изходната част, което дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без допълнителни междинни елементи.

Изходите на модула освен към цифрови входове на контролери могат да се включат и директно да управляват маломощни товари (до 1А), захранени с напрежение от 12Vdc до 36Vdc. На лицевата страна има светодиодна индикация за състоянието на всеки канал и за наличие на общо захранване на изходите. Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модул 4DI220Vac. Паспорт 

Вижте още продукти …