ПРОГРАМНИ СРЕДСТВА

SCADA СИСТЕМА

Програмни пакети за операторски станции (ОС)

 

Разработените в Изоматик Комплект операторски станции (ОС) са приложения за Windows с обектно ориентиран графичен човеко-машинен интерфейс (MMI), които се включват в системи за наблюдение, контрол и управление на непрекъснати и дискретни процеси в индустрията. Изградени са като клиент-сървър приложения, които са базирани както на DCOM, така и на CORBA технологиите.  

 SCADA.jpg  SCADA2.jpg  SCADA3.jpg 

IC - потребителски език за програмируеми контролери

IC - потребителски език за програмируемите контролери на фирмата

Създадените в Изоматик Комплект програмни средства предоставят на потребителя възможност за гъвкаво конфигуриране и изграждане на завършени системи за управление и контрол. Йерархичната структура на програмното осигуряване позволява програмиране както на отделните елементи от една система, така и нейната цялостна настройка.