ИЗХОДНИ МОДУЛИ ЗА ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ

Модул за реверсиране на асинхронни двигатели SSR3R

ssr3r.jpg

Предназначение

Модулът SSR3R е електронен модул, който е предназначен да комутира и реверсира трифазни асинхронни двигатели с мощност до 750W, захранвани от мрежово напрежение 380Vac. Използването на електронни компоненти вместо механични ключове, прави модула особено подходящ за приложения, изискващи често комутиране и реверсиране на асинхронни двигатели.

Модул релейни изходи REL5

rel5.jpg

Предназначение

Модулът релейни изходи REL5 съдържа 5(пет) електромеханични ключа. Силовият превключващ елемент е електомеханично реле. Предназначен е да комутира променливотокови и постояннотокови товари. За всеки ключ са изведени по един нормално отворен и по един нормално затворен контакт, които имат общ край.

Модул променливотокови изходи SSR2x3

ssr2x3(1).jpg ssr2x3(2).jpg

Предназначение

Модулът променливотокови изходи SSR2X3 съдържа 6 (шест) електронни силови променливотокови ключа групирани в две групи по 3 ключа. Предназначен е да комутира два трифазни електрически двигателя с мощност до 750W за всеки двигател, захранвани от мрежово напрежение 380V/50HZ. Модулът може да комутира и други трифазни консуматори с максимален ток 2А на всяка фаза.

Модул променливотокови изходи SSR8E

ssr8e(1).jpg ssr8e(2).jpg

Предназначение

Модулът променливотокови изходи SSR8E съдържа 8 (осем) независими електронни силови променливотокови ключа. Предназначен е да комутира електрически товари с мощност до 440W за всеки ключ, захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

Модул транзисторни изходи FET4B

fet4b(1).jpg fet4b(2).jpg

Предназначение

Модулът FET4B съдържа 2 транзисторни постояннотокови ключа тип NPN (общ плюс за товара) и 2 транзисторни постояннотокови ключа тип PNP (общ минус за товара). Четирите ключа имат общо захранване. Предназначени са да комутират мощни електрически товари, захранвани от постоянно напрежение в границите от 18Vdc до 36Vdc.

Модули транзисторни изходи FET2x2N и FET2x4N

fet2x2n.jpg fet2x4n.jpg

Предназначение

Модулите FET2x2N и FET2x4N съдържат съответно 4 и 8 транзисторни постояннотокови ключове. Предназначени са да комутират мощни електрически товари, захранвани от постоянно напрежение в границите от 18Vdc до 36Vdc. По заявка могат да се доставят и за 48 Vdc.