Вие сте тук:НачалоИнженеринг

Инженеринг

Внедрени системи, разработени от ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ.

КАУЧУК АД, Пазарджик

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАУЧУКОВИ ЛЕНТИ


ФИЛКАБ АД, Пловдив

 • УПРАВЛЕНИЕ НА МАШИНА ЗА НАВИВАНЕ НА КАБЕЛИ


КЛОНДАЙК ООД, с. Труд

Система за управление на линия за рязане на хартиени чували по размер и маркер Система за управление на линия за рязане на хартиени чували по размер и маркер Система за управление на линия за рязане на хартиени чували по размер и маркер

БУНАЙ ООД, Панагюрище

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШПРИЦАВТОМАТ


ЛУКОЙЛ - НЕФТОХИМ, Бургас

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ

I-ви етап - подобекти:
 • Подстанция ГПП-2
 • Топлоелектрическа централа - ТЕЦ
 • Подстанция "Нефтобаза"
 • Подстанция "Росенец"
 • Подстанция "Мандра"
 • Централен диспечерски пункт - ЦД
II-ри етап - подобекти:
 • Подстанция ГПП-1
 • Подстанция ГПП-4
 • Подстанции(223,224,225,227) производство КАТАЛИТИЧЕН КРЕКИНГ
III-ти етап - подобекти:
 • Подстанция 003
 • Подстанция 2
 • Подстанции(420, 490, 498, 499) на Централна пречиствателна станция
 • Интегриране на релейни защити SIMENS към САУ ЕО в подстанции 003 и 223
 • Интегриране на релейни защити ABB към САУ ЕО в подстанция 227
 • Интегриране на електронни електромери МПС към САУ ЕО в подстанции 003, 223, 227

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРИ И НАЛЯГАНИЯ НА ТУРБОГЕНЕРАТОРИ ТГ1-ТГ6 В ТЕЦ

АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ РЕЖИМИ В ПРОИЗВОДСТВО ТЕЦ

ТЕЛЕМЕХАНИЧНА СИСТЕМА НА ЕТИЛЕНОПРОВОД И НЕФТОПРОВОД БУРГАС - ДЕВНЯ


Страница 4 от 6

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД