8-канален модул MUXAN8RTD

Предназначение

Модулът MUXAN8RTD представлява 8-канален модул за измерване на температура с терморезистивни датчици и MODBUS комуникация.

 

 

 

Модул MUXAN8RTD. Паспорт 

Вижте още продукти …