Модул променливотокови изходи SSR8E

Предназначение

Модулът променливотокови изходи SSR8E съдържа 8 (осем) независими електронни силови променливотокови ключа. Предназначен е да комутира електрически товари с мощност до 440W за всеки ключ, захранвани от мрежово напрежение 220V/50HZ.

Всички ключове са с галванично разделяне между силовите и управляващите вериги, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

Изходите на ключовете са обединени по двойки с един общ край. По този начин всяка двойка товари може да се свързва към отделна фаза на захранването.

Включването на товарите става при преминаване през нулата на мрежовото напрежение (Zero Crossing), т. е. намалени са до минимум възможностите за създаване на електрически смущения в мрежата и електромагнитни излъчвания в околното пространство.

SSR8E може да се използва съвместно с подходящи регулатори за прецизно управление на електрически товари.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

Ако ел. товари са много големи, има възможност за използването на SSR8E за управление на мощни тиристори и триаци.

На лицевата страна има светодиодни индикации за подадени управляващи напрежения към всеки електронен ключ.

Модулът е конструктивно оформен в метален корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модул SSR8E. Паспорт 

Вижте още продукти …