За нас

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ е основана през 1992 г. от група специалисти с богат професионален опит в областта на системите за автоматизация и управление на производствени процеси.

Нашата фирма има два основни приоритета в дейността си.

Първият приоритет е проектиране, производство и сервиз на технически и програмни средства за автоматизация.

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ предлага богат набор от технически и програмни средства за изграждане на завършени системи за управление и контрол. Основно място в продуктовата листа в раздела на техническите средства заемат:

 • универсални и специализирани програмируеми контролери;
 • многоканални регулатори, аналогови мултиплексори;
 • трансмитери и галванични разделители;
 • комуникационни и периферни устройства;
 • захранващи устройства;
 • електронни променливотокови и постояннотокови релета (solid state relays).

Разработваме и специализирани електронни устройства по задание от клиент.

Съчетаването на професионализъм, дългогодишен опит и използването на елементна база от водещите производители на електронни компоненти като Motorola, Freescale, ST Microelectronics и др. обуславя високото качество на нашите продукти.

Разработените в ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ операторски станции (ОС) са приложения за Windows с обектно ориентиран графичен човеко-машинен интерфейс, които се включват в системи за наблюдение, контрол и управление на непрекъснати и дискретни процеси в индустрията.

Основните модули включени в ОС са:

 • концентратори на данни;
 • клиентски операторски модули с потребителски интерфейс за мнемосхеми, трендове, аларми и събития, баланси и отчети, on-line конфигуриране и настройки;
 • графичен редактор с пълен набор от инструменти и помощни средства за създаване на потребителски форми, обекти и мнемосхеми.

В ОС е включен комуникационен модул, даващ възможност за връзки с мрежи с различна структура и топология. Поддържането на протоколи като TCP/IP, Modbus, ARCnet и др. дава възможност за включване към системите и на технически средства на други производители като Siemens, ABB, Merlin Gerin и др.

Вторият основен приоритет в нашата дейност е инженеринг и консултантски услуги в областта на автоматизацията на производствени процеси.

Извършваме проектиране, производство, доставка и монтаж на комплексна автоматизация и електрооборудване на машини, технологични линии и производства.

Проектираме и произвеждаме специализирани управления и системи за серийно произвеждани и уникални машини по заявка.

Рециклираме и обновяваме стари машини и съоръжения чрез внедряване на съвременни средства за автоматизация.

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ извършва гаранционно и следгаранционно обслужване на доставените устройства и системи.

Внедряваме и работим както с продукти собствено производство така и с продукти на водещи компании в областта на автоматизацията и електрониката като Schneider Electric, Siemens, Phoenix Contact, Heidenhain, MaxStream и др.

Изградили сме едни от най-големите системи в България за:

 • енергиен мениджмънт;
 • диспечерски системи за управление на газопроводи и нефтопроводи;
 • управление на инсталации в металургичната промищленост;
 • управление на технологични линии при преработката на пластмаси.

Наши клиенти в България са водещи и структуроопределящи компании като:

 • ЛУКОЙЛ-НЕФТОХИМ Бургас АД;
 • КЦМ Пловдив АД;
 • ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД;
 • Топлофикация Пловдив ЕАД;
 • Асенова Крепост АД;
 • Пиринпласт АД;
 • ХЪС ООД. 

Продуктите на нашата фирма намират добър прием и в Румъния, Македония, Сърбия, Украйна, Холандия, Великобритания и САЩ.

 


ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ има внедрена и сертифицирана система за управление на качестовото EN ISO 9001:2015.

 

Вижте още продукти …