Модули транзисторни изходи FET2x2N и FET2x4N

Предназначение

Модулите FET2x2N и FET2x4N съдържат съответно 4 и 8 транзисторни постояннотокови ключове. Предназначени са да комутират мощни електрически товари, захранвани от постоянно напрежение в границите от 18Vdc до 36Vdc. По заявка могат да се доставят и за 48 Vdc.

Комутиращият елемент е OMNIFET транзистор 10A/70V.

Транзисторните изходи са тип n-p-n (с общ минус), разделени на две групи, които могат да се захранят силово поотделно.

Комутиращият елемент е OMNIFET транзистор 10A/70V. По заявка модулът може да се комплектова с OMNIFET транзистори 35A/70V, при което пиковият допустим ток на всеки ключ може да достигне 25А.

Всички ключове са с галванично разделяне между силовите и управляващите вериги, което дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

Изходните транзистори имат вградени токова, термична и пренапрженова защити.

Токовата защита се задейства при надвишаване на определена стойност на товарния ток (Ilim), при което транзисторът преминава в импулсен режим, ограничавайки средния ток през товара.

Термичната защита изключва ключа при надвишаване температурата на транзистора над определена стойност, а след спадането на температурата ключът отново се включва.

Пиковите пренапрежения при комутиране на индуктивни товари се ограничават до определена стойност (Vclamp) от пренапреженовата защита.

Управляващите входове са универсални или всичките тип NPN или всичките тип PNP, т.е. имат един общ извод. На лицевата страна има светодиодна индикация за състоянието (вкл/изкл) на всеки ключ и за наличие на силово общо захранване.

Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модули FET2x2N, FET2x4N. Паспорт 

Вижте още продукти …