Променливотокови полупроводникови релета с фазово управление, чрез аналогов или цифров вход - SSR40Ph-Ai-Fi

SSR40Ph-Ai-Fi Паспорт 

Полупроводниковите релета SSR40Ph-Ai-Fi са електронни променливотокови ключове, предназначени да комутират мощни електрически товари с фазово регулиране на напрежението върху товара посредством аналогов 0-10Vdc или цифров сигнал 5-32Vdc.

Релетата са с фазово регулиране на напрежението върху товара (респ. мощността) посредством променлив аналогов 0-10Vdc или цифров сигнал 5-32Vdc.

Нямат “zero crossing” (включване при преминаване на мрежовото напрежение през нулата).

Подходящи са за управление с микроконтролер, чрез аналогов сигнал 0-10Vdc или чрез ШИМ 0-1kHz 5-32Vdc. Също така е възможно ръчно регулиране чрез променлив резистор (потенциометър).

 SSR40Ph-Ai-Fi-back.jpg

Вижте още продукти …