Модул аналогови изходи с MODBUS комуникация MUXAN12AO

Предназначение 


MUXAN12AO представлява самостоятелен микропроцесорен модул с 12 аналогови изхода, които се управляват по MODBUS комуникация. Модулът има възможност освен като нормален де мултиплексор на аналогови сигнали, да изпълнява и самостоятелни потребителски програми, които да обработват допълнително данните за аналоговите сигнали. Наличието на два канала за комуникация го прави подходящ за съвместно използване с програмируеми контролери или други управляващи устройства, използващи Modbus комуникация. Използването на MUXAN12AO, като отдалечени аналогови изходи и възможността да се увеличава броя на инсталираното управляващо оборудване при обекти с голям брой аналогови сигнали.

Към модула могат да се свържат директно инвертори за асинхронни двигатели, сервоуправления или други устройства, които се управляват с аналогови сигнали.

Всички аналогови канали са галванично разделени от управляващия комуникационен канал и захранващото напрежение. Галванично разделени са и основния комуникационен канал и захранващото напрежение.

На лицевата страна има светодиодна индикация за функционирането на модула и превключватели за избор на на номера на устройството в мрежата.

Модулът е конструктивно оформен в метален корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

  

MUXAN12AO Паспорт 

  

Тук може да изтеглите програма за конфигуриране на Modbus комуникацията на модула.

Muxan_RS_Config.exe 

Вижте още продукти …