Вие сте тук:НачалоИнженерингЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД, гр. Карлово

 • СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ЕЛЕКТРОДИТЕ НА ЕЛЕКТРОДЪГОВА ПЕЩ

  Система за автоматично управление движението на електродите на електродъгова пещ :: “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004” АД гр.Карлово Система за автоматично управление движението на електродите на електродъгова пещ :: Табло за управление
Режими за управление движението на електродите:
 • автоматично
 • ръчно
Вградени регулатори:
 • по ток
 • по напрежение
 • по механично натоварване на електродите
Задвижване на електродите:
 • асинхронни двигатели с редуктори
Управляваща система:
 • програмируем контролер МС6А (Изоматик Комплект)
 • честотни инвертори ATV31 (Shneider Electric)
 • измервателни модули за ток и напрежение (Изоматик Комплект)
Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД