Вие сте тук:НачалоПродуктиКомуникационни модули

КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

Конвертор USB-RS485

Конвертор USB-RS485 :: Вариант с прозрачна обвивка Конвертор USB-RS485 :: Вариант с кутийка

Предназначение

Конверторът USB към RS485 служи за осъществяване на връзка между компютър чрез USB порт и устройства с комуникационен интерфейс RS485. Системата позволява включването до 256 интерфейсни устройства към един компютър. Серийният интерфейс RS485 е галванично разделен от USB, което прави безопасно използването му в промишлеността. Мощният сериен драйвер пък позволява свързването на голям брой устройства на серийната шина без използването на допълнителен повторител (до 256) и висока скорост на комуникация (до 500 Kbps).

Прочети още: Конвертор USB-RS485

Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Предназначение

Модулът REP485 представлява интерфейсен усилвател на сигнали използвани при серийния комуникационен стандарт RS485. Предназначен е да усилва сигналите при изграждане на мрежи с голям брой устройства или дълги информационни линии. Обикновенно това се налага когато броят на устройствата в един сегмент от мрежата е по-голям от 32 или дължината на линията е по-голяма от 1 км.

Прочети още: Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Интерфейсен преобразувател СRS485

Интерфейсен преобразувател СRS485

Предназначение

Модулът CRS485 представлява интерфейсен преобразувател между серийните комуникационни стандарти RS232 и RS485. Предназначен е да осъществява връзка както между две устройства с различен интерфейс, така и за изграждане на мрежи от устройста от типа “MASTER - SLAVE”.

Прочети още: Интерфейсен преобразувател СRS485
Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД