ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА СИГНАЛИ

Токови трансмитери CTT5A, CTT50mA

CTT5A.jpg

Трансмитери (пробразуватели) "Променлив ток / 4-20mA" по двупроводна линия

CTT5A -> 0-5A ac / 4-20mA dc - за токове от стандартни измерителни токови трансформатори

CTT50mA -> 0-50mA ac / 4-20mA dc - за токове от измерителни токови трансформатори АНГ

Предназначение

Токовите трансмитери CTTxxx преобразуват синусоидален токов сигнал с честота 25-500Hz в постоянен ток 4-20mA. Свързването към захранващото напрежение и консуматора на преобразувания постояннотоков сигнал 4-20mA е по двупроводна линия.

Този тип трансмитери не са подходящи за вериги с фазово регулиране на тока, респективно - напрежението. Грешката нараства с нарастването на отклонението на тока от синусоидалната му форма. Преобразуването е по средна стойност, а не по ефективна стойност.

Пасивен галваничен разделител (Loop Powered Isolator) PGR3-1

PGR3-1.png

Предназначение

Пасивният галваничен разделител PGR3-1 е устройство, което разделя електрически аналогов постояннотоков сигнал 0(4)-20мА от трансмитери или други източници (DAC с токов изход 0(4)-20мА). Не се нуждае от външно захранване (енергията за преобразуването се получава от енергията на входния сигнал). Не отделя топлина. Използва се в случаите, когато консуматорите на токовия сигнал се влияят помежду си или за предпазване на входните вериги на контролери.

Модул преобразувател честота-напрежение TACHO 2

tacho2.jpg

Предназначение

Модулът TACHO 2 служи за линейно преобразуване на сигнали с честота от 0 до 1 kHz в сигнали с напрежение от 0 до 10V.

Пасивен галваничен разделител PGR2

pgr2.jpg

Предназначение

Пасивният галваничен разделител PGR2 е устройство, което разделя електрически аналогов постояннотоков сигнал 4-20mА от трансмитери или други източници (DAC с токов изход 4-20mА, ...).