Вие сте тук:НачалоИнженеринг

Инженеринг

Внедрени системи, разработени от ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ.

ALPINE - MAYREDER Bau GmbH - VACHA CASCADE / BULGARIA

Система за радиоуправление на кабелкран Система за радиоуправление на кабелкран
 • СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА МРЕЖОВО НАПРЕЖЕНИЕ

 • СИСТЕМА ЗА РАДИОУПРАВЛЕНИЕ НА КАБЕЛКРАН

 • СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЛЕЙНИ СИГНАЛИ НА КАБЕЛКРАН

 • АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ИНДИКАЦИЯ НА БЕТОН

Инструкция за експлоатация на система за радиоуправление на кабелкран


КРАЙБУРГ - БЪЛГАРИЯ

 • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВА ГУМА


ТЕЦ БОБОВДОЛ

Система за неутрализация на отпадни води
 • СИСТЕМА ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ОТПАДНИ ВОДИ

Система за неутрализация на отпадни води


ХЪС ООД, гр. Пловдив

Система за управление на линия за напречен разкрой на метални листове Система за управление на линии за студеноогънати профили       Система за управление на линии за студеноогънати профили

СТИКО 90, гр. Пловдив

Система за управление на разролваща машина Система за управление на разролваща машина
 • УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗРОЛВАЩА МАШИНА


Страница 2 от 6

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД