Вие сте тук:НачалоПродуктиПрограмируеми контролериПрограмируем контролер MC6

Програмируем контролер MC6

Програмируем контролер MC6

Предназначение

MC6 е микропроцесорно устройство, предназначено за управление на агрегатни машини, складови механизми, технологични процеси и др. MC6 e програмируемо устройство, реализирано на базата на 16-разряден микроконтролер и е изградено на модулно-компактен принцип. MC6 притежава мощен програмен потенциал, с възможност за създаване и съхранение на потребителски програми. Освен стандартните функции МС6 има богат набор от специализирани функции за работа с регулатори (32 броя вградени ПИД регулатори), сервоуправления, стъпкови двигатели, свързване със сензорни (touchscreen) дисплеи и др.

MC6 притежава огромна гъвкавост, която се обуславя от големия и постоянно разширяващ се набор периферни модули. Същите могат да се набират в различни конфигурации за удовлетворяване на разнообразни нужди. Максималният брой на входно-изходните сигнали, които могат да се свържат към MC6, е 256 бр.

MC6 има богато развити мрежови функции, което му позволява да работи както самостоятелно, така и в състава на сложни йерархични системи за управление.

Наличието на универсален и сравнително лесен за усвояване език за създаване на потребителски програми прави MC6 гъвкаво и мощно средство за приложения с голям обхват.

Модул MC4. Паспорт

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД