Модул за реверсиране на асинхронни двигатели SSR3R

Предназначение

Модулът SSR3R е електронен модул, който е предназначен да комутира и реверсира трифазни асинхронни двигатели с мощност до 750W, захранвани от мрежово напрежение 380Vac. Използването на електронни компоненти вместо механични ключове, прави модула особено подходящ за приложения, изискващи често комутиране и реверсиране на асинхронни двигатели.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

Между управляващите и силовите вериги има галванично разделяне, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

В модула е предвидена блокировка при едновремено подаване на управляващи напрежения за двете посоки на въртене.

На лицевата страна има светодиодни индикации за подадени управляващи напрежения за съответна посока на въртене на двигател.

Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модул SSR3R. Паспорт 

Вижте още продукти …