Модул релейни изходи REL5

Предназначение

Модулът релейни изходи REL5 съдържа 5(пет) електромеханични ключа. Силовият превключващ елемент е електомеханично реле. Предназначен е да комутира променливотокови и постояннотокови товари. За всеки ключ са изведени по един нормално отворен и по един нормално затворен контакт, които имат общ край.

Всички ключове са с галванично разделяне между силовите и управляващите вериги, което дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори. Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модул REL5. Паспорт 

Вижте още продукти …