Променливотокови релетата са с фазово регулиране SSRXXP

Предназначение

Полупроводниковите релета SSRXXP са електронни променливотокови ключове, предназначени да комутират мощни електрически товари с фазово регулиране на напрежението върху товара посредством променлив резистор (потенциометър).

SSRXXP Паспорт 

Полупроводниковите релета SSR10P, SSR20P и SSR40P са електронни променливотокови ключове, предназначени да комутират мощни електрически товари (до 2,2/4,4/8,8kW), захранвани от променливо напрежение 220Vac/50Hz.

Релетата са с фазово регулиране на напрежението върху товара (респ. мощността) посредством променлив резистор (потенциометър).

Нямат “zero crossing” (включване при преминаване на мрежовото напрежение през нулата).

Подходящи са за ръчно регулиране на мощност в случаите, когато не е необходима обратна връзка по ток, напрежение, мощност, температура.

Не могат да се управляват от контролери по конвенционалния начин чрез транзисторни изходи.

Потенциометърът за задаване на мощност е под напрежението на мрежата.

Изборът на релето трябва да се съобразява с номиналния ток при 100% мощност (напълно отпушване през цялата полувълна на мрежовото напрежение).

Пример: ако товарът (нагревател) има мощност 3kW при захранване 220Vac, трябва да се избере SSR20A. С потенциметъра може да се регулира мощността в рамките 0...3kW.

Релетата работят в обхвата 180...250Vac. (По заявка може и с по-ниски напрежения.)

Технически данни

Комутируема верига

Комутируемо напрежение - променливо, синусоидално при честота 50/60Hz, с ефективна стойност:

  • номинална - 220Vac
  • максимална - 250Vac
  • минимална - 180Vac

Комутируем ток (ефективна стойност) при 100% “управление”:

  • с допълнителен радиатор:
  • за SSR10P - 10A
  • за SSR20P - 20A
  • за SSR40P - 40A
  • без допълнителен радиатор - 5А

Честота на комутируемото напрежение - 50/60Hz

Характер на товара - активен (cos φ >= 0,8)

Максимална стойност на изменение на комутируемото напрежение - dU/dt < 250V/µS

Максимална скорост на изменение на комутируемия ток - dI/dt < 10A/µS

Управляваща верига

Потенциометър 220k/2W

Внимание! Изводите на потенциометъра са под мрежовото напрежение - 220V.

Изолация между изводите и металната част на корпуса - 2500V

 

 

Вижте още продукти …