Модул променливотокови изходи SSR2x3

Предназначение

Модулът променливотокови изходи SSR2X3 съдържа 6 (шест) електронни силови променливотокови ключа групирани в две групи по 3 ключа. Предназначен е да комутира два трифазни електрически двигателя с мощност до 750W за всеки двигател, захранвани от мрежово напрежение 380V/50HZ. Модулът може да комутира и други трифазни консуматори с максимален ток 2А на всяка фаза.

Всички ключове са с галванично разделяне между силовите и управляващите вериги, което е предпоставка за осигуряване на електрическа безопасност както на обслужващия персонал така и на управляващите устройства.

Включването на товарите става при преминаване през нулата на мрежовото напрежение (Zero Crossing), т.е. намалени са до минимум възможностите за създаване на електрически смущения в мрежата и електромагнитни излъчвания в околното пространство.

SSR2X3 може да се използва съвместно с подходящи регулатори за прецизно управление на електрически товари.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения дава възможност за директно свързване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

На лицевата страна има светодиодни индикации за подадени управляващи напрежения към всяка група електронни ключове.

Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

Модул SSR2x3. Паспорт 

Вижте още продукти …