Универсален двуканален ПИД регулатор UR-2

Универсален двуканален ПИД регулатор UR-2. Паспорт 

Предназначение

UR-2 по същество представлява процес-контролер с вградени допълнителни програмни и технически средства на програмируем логически контролер, което го прави универсално средство за измерване и контролиране на параметри на различни технологични процеси.

UR-2 може да се използва както като обикновен едно или дву-канален ПИД регулатор, така и като малък PLC за управление на дискретни и непрекъснати процеси.

Възможността за лесно и бързо създаване на допълнителни потребителски програми, на достъпен език за програмиране, го прави гъвкаво средство за решаване на широк кръг инженерни задачи.

Вградените два комуникационни канала със стандартни протоколи за комуникация позволява на UR-2 да влиза в състава на сложни йерархични структури за управление и наблюдение.

Наличието на специализиран софтуер за PC за конфигуриране и наблюдение позволява бърза и лесна настройка и пускане в експлоатация.

Възможността за свързване на голям брой стандартни термодатчици го прави приложим като термо регулатор с широк обхват на приложения.

Вградения софтуер за свободно конфигуриране и регулиране на процесната променлива по зададен "профил" позволява използването на UR-2 в съоръжения изискващи такъв начин на регулиране.

UR-2.jpg

Вижте още продукти …