ЗАХРАНВАЩИ УСТРОЙСТВА

Захранващ модул P2x24V/1A

p2x24.jpg

Технически данни:

Входно напрежение:

  • Номинална стойност: 220 Vac / 320 Vdc
  • Минимална стойност: 165 Vac / 85 Vdc
  • Максимална стойност: 265 Vac / 350 Vdc