Постояннотокови полупроводникови релета SSR25D

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR25D е електронен силов постояннотоков ключ. Предназначен е да комутира мощни електрически товари (до 25А), захранвани от постоянно напрежение 24/36/48Vdc.

SSR25D Паспорт 

Комутиращият елемент е OMNIFET транзистор 35A/70V/0.028Ω. Управляващата и силовата вериги са оптронно разделени.

SSR25D могат да се използват съвместно с подходящи регулатори за прецизно управление на електрически товари.

Управлението чрез ниски (безопасни) постоянни напрежения дава възможност за директно свръзване на контролери или други устройства без помощта на междинни релета и контактори.

 

SSR25D има вградени три вида защити:

  • токова - при надвишаване на определена стойност на товарния ток (Ilim) транзисторът преминава в импулсен режим, ограничавайки средния ток през товара, а при спадане под тази стойност нормалната работа на релето се възстановява.
  • пренапреженова - пиковите пренапре- жения при комутиране на индуктивни товари се ограничават до определена стойност Vclamp.
  • термична - при надвишаване над опреде- лена стойност на температурата на корпуса на вградения в релето транзистор ключът се изключва до спадане на температурата.

На лицевата страна има два светодиода, единият от които индицира за подадено управляващо напрежение, а другият за включено състояние на релето.

Полупроводниковото реле SSR25D е залято със специален компаунд, който го защитава от атмосферни въздействия.

 

Вижте още продукти …