Програмируем контролер MC01

Програмируем контролер MC01. Паспорт 

Общи сведения. Предназначение

MC01 е микропроцесорно устройство, предназначено за управление на агрегатни машини, складови механизми, технологични процеси и др.

MC01 e програмируемо устройство, реализирано на базата на 16-разряден микроконтролер и е изградено на модулно-компактен принцип. MC01 притежава мощен програмен потенциал с възможност за създаване и съхранение на потребителски програми. Освен стандартните функции MC01 има богат набор от специализирани функции за работа с регулатори (8 броя вградени ПИД регулатори), сервоуправления, стъпкови двигатели, свързване със сензорни (touchscreen) дисплеи и др.

Максималния брой на входно-изходните сигнали, които могат да се свържат към MС01, е 11 бр.

MC01 има достатъчно развити мрежови функции, което му позволява да работи както самостоятелно, така и в състава на сложни йерархични системи за управление.

Наличието на универсален и сравнително лесен за усвояване език за създаване на потребителски програми прави MC01 гъвкаво и мощно средство за приложения с голям обхват.


MC01_.jpg 

Вижте още продукти …