Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Модул REP485. Паспорт 

Предназначение

Модулът REP485 представлява интерфейсен усилвател на сигнали използвани при серийния комуникационен стандарт RS485. Предназначен е да усилва сигналите при изграждане на мрежи с голям брой устройства или дълги информационни линии. Обикновенно това се налага когато броят на устройствата в един сегмент от мрежата е по-голям от 32 или дължината на линията е по-голяма от 1 км.

Между двата входо/изхода има галванично развързване, което осигурява безопасна и надеждна връзка между различните сегменти на мрежата.

Модулът може да работи със скорости от 1200b/s до 19200b/s, които се задават чрез превключватели(мостчета) намиращи се в модула.

REP485 има вградено импулсно захранване, което изработва необходимите вътрешни напрежения за двата входо/изходни интерфейса.

На лицевата страна са разположени индикатори за подадено захранване, за предаване и приемане на данни по RS485.

Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

rep485.jpg

Вижте още продукти …