Вие сте тук:НачалоПродуктиПрограмни средстваSCADA СИСТЕМА

SCADA СИСТЕМА

Програмни пакети за операторски станции (ОС)

Разработените в Изоматик Комплект операторски станции (ОС) са приложения за ©Windows на © Microsoft Corporation с обектно ориентиран графичен човеко-машинен интерфейс (MMI), които се включват в системи за наблюдение, контрол и управление на непрекъснати и дискретни процеси в индустрията. Изградени са като клиент-сървър приложения, които са базирани както на DCOM, така и на CORBA технологиите.

SCADA СИСТЕМА 1 SCADA СИСТЕМА 2 SCADA СИСТЕМА 3

Основните модули, включени в ОС, са:

  • концентратори на данни;
  • ОРС сървъри (на базата на DCOM);
  • сървъри на базата на CORBA;
  • клиентски операторски модули с потребителски интерфейс за мнемосхеми,трендове, аларми и събития, баланси и отчети, on-line конфигуриране и настройки;
  • модули за конфигуриране на параметри, за създаване на мнемосхеми, за отчети и баланси и др.

С помощта на конфигурационния модул се настройват параметрите на системата и устройствата, свързани към нея.

Графичният редактор на системата притежава пълен набор от инструменти и помощни средства за създаване потребителски форми, обекти, мнемосхеми.

Възможността за използване на готови обекти в различни формати (bitmap, avi и др.) дава голяма гъвкавост при работа и нагледност при визуализация.

Модулът за регистриране на аларми и събития в реално време гарантира строг контрол върху управлението на процеса.

Историята е модул, даващ информация за параметрите на обектите в удобна за наблюдение и анализ форма.

В ОС е включен комуникационен модул, даващ възможност за връзки с мрежи с различна структура и топология. За комуникация с контролерите се поддържа ARCNET протокол за високоскоростен обмен на данни, серийна комуникация и модемни връзки.

 
Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД