ПРОГРАМИРУЕМИ КОНТРОЛЕРИ

В произвежданите от ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ програмируеми контролери и интелигентни устройства се използва микроконтролер  68HC12 и най-новите деривати на Freescale 9S12X. За тях има разработени технически и програмни средства за пуск и настройка, операционна система за реално време, богати библиотеки за работа с периферия и потребителски ориентиран език за програмиране.