IC - потребителски език за програмируеми контролери

IC - потребителски език за програмируемите контролери на фирмата

Създадените в Изоматик Комплект програмни средства предоставят на потребителя възможност за гъвкаво конфигуриране и изграждане на завършени системи за управление и контрол. Йерархичната структура на програмното осигуряване позволява програмиране както на отделните елементи от една система, така и нейната цялостна настройка.

ic_cd.jpg

Програмируемите контролери на фирмата се предлагат със следните програмни модули:

  • операционна система за реално време;
  • базово програмно осигуряване, включващо завършена обработка на сигналите от аналоговата и цифрова периферии, различни алгоритми за регулиране, комуникационни функции, диагностика и др.
  • потребителски ориентиран програмен език - малко на брой оператори с опростен синтаксис;
  • монитор - универсално средство за настройки.

НОВА Инсталационна програма 

Инсталационна програма 

Ръководство на потребителя 

Среда за програмиране 

Вижте още продукти …