Преобразувател на сигнали ENCT2

Предназначение

Преобразувателят на сигнали ENCT2 е предназначен за съвместно използване с фоторастерови преобразуватели, захранвани с напрежение 5Vdc и изходни сигнали A, A, B, B, C и C.

Модулът се монтира в непосредствена близост до фоторастеровия преобразувател и изпълнява следните функции:

  • Изработва захранващо напрежение 5Vdc за фоторастеровия преобразувател, което е галванически отделено от напрежението 24Vdc, захранващо ENCT2.
  • От сигналите A, A, B и B се формират сигналите Step+ и Step-, а от сигналите C и C се формира Cout. Броят импулси на Step+ и Step- определят съответно преместването в положителна и отрицателна посока на фоторастеровия преобразувател.
  • Разделят се галванически входните сигнали от сигналите Step+, Step- и Cout.

Изходните сигналите Step+, Step- и Сout могат да бъдат директно включени към цифрови входове на програмируеми контролери или броячи.

 

На лицевата страна има светодиодна индикация за подадено захранване и формирани импулси на изходите Step+, Step- и Сout.

Преобразувател на сигнали ENCT2. Паспорт 

Вижте още продукти …