Токови трансмитери CTT5A, CTT50mA

Трансмитери (пробразуватели) "Променлив ток / 4-20mA" по двупроводна линия

CTT5A -> 0-5A ac / 4-20mA dc - за токове от стандартни измерителни токови трансформатори

CTT50mA -> 0-50mA ac / 4-20mA dc - за токове от измерителни токови трансформатори АНГ

Предназначение

Токовите трансмитери CTTxxx преобразуват синусоидален токов сигнал с честота 25-500Hz в постоянен ток 4-20mA. Свързването към захранващото напрежение и консуматора на преобразувания постояннотоков сигнал 4-20mA е по двупроводна линия.

Този тип трансмитери не са подходящи за вериги с фазово регулиране на тока, респективно - напрежението. Грешката нараства с нарастването на отклонението на тока от синусоидалната му форма. Преобразуването е по средна стойност, а не по ефективна стойност.

CTT5A съдържа прецизен входен токов трансформатор и преобразувател "синусоидално променливо напрежение в постоянен ток 4-20mA". Входния ток може да се подава или чрез двуполюсен съединител, или през отвора на вградения токов трансформатор.

CTT50mA няма входен токов трансформатор. Предназначен е за използване с токови трансформатори на фирма АНГ (……A / 50mA). Тази комбинация е ценово по-ефективна и премахва грешките от втория (вграден) токов трансформатор. Входния ток може да се подава само чрез двуполюсен съединител.

Трансмитерите имат два тримера - за донастройка на "нулата" и "усилване" (наклона на характеристиката на преобразуване).

Технически данни

 • номинален обхват на входния ток:
  • за CTT5A - 0-5А
  • за CTT5mA - 0-50mА
 • претоварване по вход - 200%
 • честота на входния сигнал - 25-500Hz
 • номинален обхват на изходния ток - 4-20mA
 • товарно съпротивление на изходния ток - 0-1000 ома, в зависимост от захранващото напрежение на двупроводната линия
 • точност на преобразуване - 0,5% от обхвата
 • (Вижте подробните технически данни в приложения паспорт.)

 

Токови трансмитери CTT5A, CTT50mA. Паспорт 

Вижте още продукти …