Захранващ модул P2x24V/1A

Технически данни:

Входно напрежение:

 • Номинална стойност: 220 Vac / 320 Vdc
 • Минимална стойност: 165 Vac / 85 Vdc
 • Максимална стойност: 265 Vac / 350 Vdc

Изходни напрежения:

 • U1 = 24V / 1.0A;
 • U2 = 24V / 1.0A;
 • Отклонение на изходните напрежения в зависимост от входното напрежение: +/-0.25V в обхвата за Uвх = 165 ... 265Vac
 • Отклонение на изходните напрежения в зависимост от товара: +/-0.25V за промяна на товара от 0 to 1.1 Iном
 • Отклонение на изходните напрежения в зависимост от температурата на околния въздух: +/-0.25V за промяна на температурата от 5 до 45 °C

Пулсации на изходните напрежения:

 • 100mVp-p, f=132kHz

Изолация - 1000 V:

 • между входното и всяко от изходните напрежения;
 • между изходните напрежения;
 • между входното напрежение и металната част на корпуса;
 • между изходните напрежения и металната част на корпуса.

Захранващ модул P2x24V/1A. Паспорт