Вие сте тук:НачалоИнженерингВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД, гр. Търговище

ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ внедри управляваща система за пречиствателната станция за отпадни води в гр. Търговище.

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ гр.ТЪРГОВИЩЕ)

    Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище

Проектът е част от Националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места с над 10 000 жители и Директива 91/271/ЕС за пречистването на градските отпадъчни води. Финансирането е осигурено от ЕС по Програма ИСПА - 75% и Република България - 25%. Възложител е Министерството на околното среда и водите.

Състои се от механично и биологично стъпала, разпределени в 5 обекта (МСС) за управление.

Управляващите функции във всеки обект се изпълняват от един програмируем контролер МС6 - производство на ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ, комплектован с необходимия брой входно-изходни модули и потребителско програмно осигуряване.

Основната измервателна апаратура е производство на швейцарската фирма ENDRESS+HAUSER, а честотните инвертори, управляващи помпите, са „MICROMASTER 440“ на SIEMENS. Връзката между контролерите и измервателната и управляващи апаратури е осъществена чрез PROFIBUS комуникация.

За наблюдение на измерваните и контролирани параметри в обектите, информацията е изведена на сензорни екрани, които са свързани към контролерите МС6.

Информацията за всички обекти чрез оптичен пръстен се подава към диспечерския пункт. В диспечерския пункт е реализирана SCADA СИТЕМА, която е собствена разработка на ИЗОМАТИК КОМПЛЕКТ.

Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД, гр. Търговище Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: ВХОДНА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: MCC2-1 РЕШЕТКИ Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: MCC3 БИОБАСЕЙНИ Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: MCC 4.1 РАДИАЛНИ УТАИТЕЛИ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: MCC 4.2 Р.А.У и И.А.У Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: MCC 5.1 РЕЗЕРВОАР ЗА УПЛЪТНЕНА УТАЙКА Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: MCC 5.2AB ОБЕЗВОДНЯВАНЕ И ВАРНА СТАБИЛИЗАЦИЯ Управление на пречиствателна станция за отпадни води :: MCC 5.3 ВОДЕН БУСТЕР И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПОЛИМЕР
Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД