Постояннотокови полупроводникови релета SSR10D

Предназначение

Полупроводниковото реле SSR10D500 е електронен постояннотоков ключ, предназначен да комутира мощни електрически товари (до 10А), захранвани от постоянно напрежение в границите от 10 до 500Vdc.

SSR10D Паспорт 

Технически данни

Комутируема верига

Комутируемо напрежение - постоянно, филтрирано, със стойност:

 • номинална - 10...250Vdc
 • максимална - 500 Vdc
 • минимална - 5 Vdc

Комутируем ток:

 • номинален - 10А при Ткорпус<100оС
 • максимален - 20А при Ткорпус<25оС
 • пиков - 80А
 • минимален - 0,02А

Макс. ток през обратния диод - 20А при Ткорпус<25оС

Съпротивление при включено < 0,25om

Характер на товара:

 • активен - да не се превишават постоянните допустими стойности на тока при работната температура
 • индуктивен - задължително включване паралелно на товара на обратен диод (super fast - t<50ns,3А) с обратно напрежение > 2хUработно
 • капацитивен - да не се превишават постоянните и пикови допустими стойности на тока при работната температура

Управляваща верига

 • работно напрежение - 5...32Vdc
 • напрежение на включване - 4,5Vdc
 • напрежение на изключване - 3 Vdc
 • консумиран ток при 5Vdc - 10 mA
 • консумиран ток при 32Vdc - 25 mA

Време за включване < 0,5ms

Време за изключване < 1,0ms

Изолация между изводите и металната част на корпуса - 1500Vrms

Изолация между управляващата и комутируема вериги - 1500Vrms

Работна темература - от минус 20оС до +80оС

Температура на съхранение - от минус 20оС до +80оС

Тегло - около 0,100kg

 

 

Вижте още продукти …