Интерфейсен преобразувател СRS485

Модул CRS485. Паспорт 

Предназначение

Модулът CRS485 представлява интерфейсен преобразувател между серийните комуникационни стандарти RS232 и RS485. Предназначен е да осъществява връзка както между две устройства с различен интерфейс, така и за изграждане на мрежи от устройста от типа “MASTER - SLAVE”.

Между двата интерфейса има галванично развързване, което осигурява безопасна и надеждна връзка.

Модулът може да работи със скорости от 1200b/s до 19200b/s, които се задават чрез превключвател(мостче) намиращ се в модула.

CRS485 има вградено импулсно захранване, което изработва необходимите вътрешни напрежения за двата интерфейса.

На лицевата страна са разположени индикатори за подадено захранване, за предаване и приемане на данни по RS485. Превключватели за терминирането на сигналите от RS485 също се намират на лицевата страна.

Модулът е конструктивно оформен в пластмасов корпус, позволяващ закрепване на еврошина S35.

crs485.jpg

Вижте още продукти …