Система за управление на технологична линия за производство на пластмасово велпапе в «ПИРИНПЛАСТ» АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

През месец септември 2015 г. беше внедрена нова управляваща система за технологична линия за производство на пластмасово велпапе в «ПИРИН ПЛАСТ» АД, гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Вижте още продукти …