Нови системи за автоматизиране на процесите в леярската промишленост

През 2015 г. Изоматик Комплект внедри нова система за автоматизиране на процесите в леярската промишленост в “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004” АД, гр.Карлово.

Вижте още продукти …