Реализирана Система за контрол на измервателните уреди във фирма «СТАРХО CO» ЕООД

Реализирана «СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИТЕ УРЕДИ» във фирма «СТАРХО CO» ЕООД, съгласно чл. 52 от Наредба №3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки.

Вижте още продукти …