Вие сте тук:НачалоПродукти

Продукти

Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Предназначение

Модулът REP485 представлява интерфейсен усилвател на сигнали използвани при серийния комуникационен стандарт RS485. Предназначен е да усилва сигналите при изграждане на мрежи с голям брой устройства или дълги информационни линии. Обикновенно това се налага когато броят на устройствата в един сегмент от мрежата е по-голям от 32 или дължината на линията е по-голяма от 1 км.

Прочети още: Интерфейсен усилвател на сигнали REP485

Интерфейсен преобразувател СRS485

Интерфейсен преобразувател СRS485

Предназначение

Модулът CRS485 представлява интерфейсен преобразувател между серийните комуникационни стандарти RS232 и RS485. Предназначен е да осъществява връзка както между две устройства с различен интерфейс, така и за изграждане на мрежи от устройста от типа “MASTER - SLAVE”.

Прочети още: Интерфейсен преобразувател СRS485

Токови трансмитери CTT5A, CTT50mA

Токови трансмитери CTT5A, CTT50mA

Трансмитери (пробразуватели) "Променлив ток / 4-20mA" по двупроводна линия

CTT5A -> 0-5A ac / 4-20mA dc - за токове от стандартни измерителни токови трансформатори

CTT50mA -> 0-50mA ac / 4-20mA dc - за токове от измерителни токови трансформатори АНГ

Предназначение

Токовите трансмитери CTTxxx преобразуват синусоидален токов сигнал с честота 25-500Hz в постоянен ток 4-20mA. Свързването към захранващото напрежение и консуматора на преобразувания постояннотоков сигнал 4-20mA е по двупроводна линия.

Този тип трансмитери не са подходящи за вериги с фазово регулиране на тока, респективно - напрежението. Грешката нараства с нарастването на отклонението на тока от синусоидалната му форма. Преобразуването е по средна стойност, а не по ефективна стойност.

Прочети още: Токови трансмитери CTT5A, CTT50mA

Пасивен галваничен разделител (Loop Powered Isolator) PGR3-1

Пасивен галваничен разделител PGR3-1

Предназначение

Пасивният галваничен разделител PGR3-1 е устройство, което разделя електрически аналогов постояннотоков сигнал 0(4)-20мА от трансмитери или други източници (DAC с токов изход 0(4)-20мА). Не се нуждае от външно захранване (енергията за преобразуването се получава от енергията на входния сигнал). Не отделя топлина. Използва се в случаите, когато консуматорите на токовия сигнал се влияят помежду си или за предпазване на входните вериги на контролери.

Прочети още: Пасивен галваничен разделител (Loop Powered Isolator) PGR3-1

Пасивен галваничен разделител PGR2

Пасивен галваничен разделител PGR2

Предназначение

Пасивният галваничен разделител PGR2 е устройство, което разделя електрически аналогов постояннотоков сигнал 4-20mА от трансмитери или други източници (DAC с токов изход 4-20mА, ...).

Прочети още: Пасивен галваничен разделител PGR2

Модул преобразувател честота-напрежение TACHO 2

Модул  преобразувател честота-напрежение TACHO 2

Предназначение

Модулът TACHO 2 служи за линейно преобразуване на сигнали с честота от 0 до 1 kHz в сигнали с напрежение от 0 до 10V.

Прочети още: Модул преобразувател честота-напрежение TACHO 2

Страница 4 от 6

Подкатегории

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД