Вие сте тук:НачалоПродуктиПреобразуватели на сигналиПреобразуватели на сигнали CCA/CCB/CCC/CCD/CCN

Преобразуватели на сигнали CCA/CCB/CCC/CCD/CCN

Преобразуватели на сигнали CCA/CCB/CCC/CCD/CCN

Предназначение

Преобразувателите на сигнали CCX конвертират сигнала от аналогов датчик (терморезистор, термодвойка и др.) в стандартен токов сигнал 4-20 mA.

Такова преобразуване се налага, когато датчикът се намира на голямо разстояние от входа на средството за измерване, регистриране или регулиране. Обхватът на изходния сигнал позволява разпознаване на прекъсната връзка с датчика или устройството за регистриране. При наличие на такава ситуация стойността на изходния ток е или под 4mA или над 20mA.

Всички преобразуватели имат възможност за настройка на минималната и максималната стойност от обхвата. Настройката се извършва чрез два многооборотни тримера, при подаване на съответните входни сигнали от еталонни източници и измерване на изходния ток. Преобразувателите са предназначени за монтаж в защитна глава тип DIN BL.

Преобразуватели на сигнали CCA/CCB/CCC/CCD/CCN. Паспорт

Free business joomla templates
©2012 Isomatic Complect Ltd.  Web design by ANIMA e-Business Support Center Ltd.ANIMA e-Business Support Center Ltd. / Център за е-бизнес подкрепа АНИМА ООД